Hnutí Otevřená radnice Litvínov chce Litvínováky otevřeně hájit

Do komunálních voleb jde hnutí Otevřená radnice Litvínov s volebním programem zaměřeným na největší problémy města:

Zajistíme pořádek, čistotu a bezpečnost
Vyvedeme město z izolace
Vykoupíme byty v Janově
Zabráníme devastaci města
Podpoříme vyšší zaměstnanost
Zpřístupníme oboru Fláje
Omezíme ochranné pásmo etylenovodu
Nedopustíme další kaly na území města
Jsme proti těžbě v Litvínově

O volebním programu jsme diskutovali s lídrem hnutí Danielem Volákem.

Proč se ve volebním programu zaměřujete na omezení pásma etylenovodu a jak toho chcete dosáhnout?

Ochranné pásmo etylenovodu v Litvínově, ale i v horských obcích, je desetkrát širší než na německém území. Obtěžuje a omezuje to majitele nemovitostí. Zúžíme prostor na nezbytně nutný pruh. Vznikne tak volné místo nejen pro stávající majitele nemovitostí, ale také prostor vhodný pro výstavbu rodinných domů. Ze strany Unipetrolu považujeme neúměrné nastavení ochranného pásma etylenovodu za bezohledný přístup k obyvatelům města, který současné vedení nijak neřeší. Vedení města převzalo iniciativu a snažilo se o přeložku etylenovodu pouze v jediném případě, kdy šlo o koaličního zastupitele. Takové jednání považujme za nefér vůči všem ostatním, kteří jsou příliš širokým ochranným pásmem etylenovodu obtěžováni a omezováni stejně jako dotyčný zastupitel. Jeho hlas byl ale pro koalici natolik důležitý, že se ho vedení města rozhodlo koupit prosazením přeložky etylenovodu ze soukromého pozemku na pozemek města. My připravíme řešení pro všechny. V příslušném řízení omezení ochranného pásma etylenovodu docílíme.

Říkáte, že vykoupíte prázdné byty. Není to příliš nereálné řešení problémů Janova?

Jednak to není pouze problém Janova, ale z prázdných bytů se stává pomalu problém celého Litvínova. Prázdné byty a zazděné celé bloky bytových domů přivádí Janov a celý Litvínov na okraj propasti. Cítíme morální povinnost situaci řešit, protože to byli právě současný starosta Milan Šťovíček a radní Vlastimil Doležal, kteří ještě jako členové ODS prodej domů v Janově pražským realitním agenturám prosadili a odmítli koupit od Unipetrolu bytový fond, který nakonec skončil v majetku soukromé firmy. Toto krátkozraké a nemorální jednání samozřejmě mělo za následek vznik sociálně vyloučené lokality Janov. Ještě před čtyřmi lety se dalo sídliště a s ním i celý Litvínov zachránit nulovou tolerancí. Po čtyřech letech nečinnosti stejného starosty, který byty prodal, se situace natolik zhoršila, že už není jiná cesta. Prázdné a zničené byty vykoupíme, co půjde revitalizovat, opravíme. Nastěhujeme do opravených bytů slušné občany, nastavíme jasná pravidla a zatočíme s neplatiči. Co už je v tak špatném stavu, že nepůjde opravit, zdemolujeme. Umím si představit, že se do části Janova místo zazděných zdevastovaných domů vrátí třeba ovocné sady, které tu kdysi byly. Zbytek sídliště se ještě může změnit na příjemné bydlení. Finanční stránky věci se neobávám. Cena prázdných bytů v Janově dnes klesla na minimum. Můžeme jednat s bankovními ústavy o úvěru. Musíme udělat vše pro záchranu města i za tu cenu, že si na řešení peníze půjčíme. K čemu bude městu plná kasa, když se tu nebude dát žít.

Nedopustíte další kaly na území města. Domníváte se, že další dovážení kalů je ještě možné?

Společnost, která likviduje kaly z Ostravy, ještě ani zdaleka neskončila. Pokud se město rázně neohradí a jeho reprezentace neudělá vše pro to, aby se do Litvínova už žádný cizí nebezpečný odpad nevozil, může se stát, že i zbytek ostravských kalů skončí na skládce Celio. Současný starosta Milan Šťovíček, velký ekolog a odpůrce těžby, ještě jako předseda poslaneckého výboru pro životní prostředí, tiše posvětil dovážení kalů do Litvínova. To považuji za zradu na obyvatelích města a zároveň zradu všech ideálů, které Milan Šťovíček kdy reprezentoval. Žádný ekolog by do svého města nenechal cizí nebezpečné kaly navážet, aniž by neudělal vše proti tomu. Nejsem zapřisáhlý ekolog a na otázky životního prostředí se dívám s realistickým nadhledem. Nebezpečný odpad ale ve městě, kde žiju, nechci a nedovolím jejich další navážení za žádnou cenu, ať už byla jakkoliv vysoká.

Nedopustíte devastaci města a vyvedete ho z izolace. Jakou konkrétní devastaci máte na mysli?

Nemluvíme pouze o fyzické devastaci, jako se děje například při hodně nepovedené investiční akci na Osadě, při opravě Valdštejnského zámku, nebo o likvidaci živnostníků z centra města, kteří přežijí půlroční investiční akci v Mostecké ulici jen s velkými obtížemi, ale hlavně o klientelismu a tunelování, které se ve městě dějí. Příkladem jsou litvínovské technické služby. Byl to právě současný starosta Milan Šťovíček a radní Vlastimil Doležal, kdo technické služby, firmu města se zdravým hospodařením, s novou technikou a majetkem prodali soukromé osobě. Po čase ji město muselo zcela vytunelovanou, s mizerným vozovým parkem a na pokraji krachu kupovat zpět. Trvalo dlouho, než se podařilo technické služby opět postavit na nohy. Na konci toho dlouhého procesu stojí opět současné vedení města, aby se hrdě plácalo po ramenou, jak skvěle to dokázali. Já to považuji za krádež za bílého dne. To, co se děje v technických službách letos, je jen pokračování. Předseda dozorčí rady, kterého si dosadilo současné vedení města a který byl na morálkou se zaštiťující kandidátce Věcí veřejných spolu s Milanem Šťovíčkem a Vlastimilem Doležalem, údajně nedoporučil městu pro nevýhodnost odkoupit areál, kde jsou nyní technické služby v nájmu. Vzápětí si ale prý měl stejný areál koupit sám, nebo někdo z jeho rodiny. A vedení města dál dělá, že se nic neděje. To je ta devastace, kterou už dál nechceme dopustit.