Daniel Volák: Ideální je čisté a bezpečné město

Kandidátem na starostu Hnutí otevřená radnice v Litvínově je Daniel Volák. Zeptali jsme se, jak vzpomíná na minulé volební období, kdy byl v čele litvínovské radnice a jak se podle jeho mínění Litvínov za čtyři roky změnil.

Vraťme se první otázkou k nulové toleranci a k problémům v Janově, které jste jako starosta Litvínova v minulém volebním období razantně řešil. Jak vzpomínáte na toto období?

Nebylo to lehké, protože jsme spolu s místostarostou Martinem Klikou přebírali město v krizi. Janovem pochodovali extrémisté. Určitá skupina osob, která nerespektuje žádná pravidla, ať už jsou to zloději, feťáci, obtěžovači všeho druhu a bez rozdílu, jestli jsou bílí nebo černí, přerostla všem přes hlavu a začala obtěžovat slušné občany. Podařilo se nám ale vytvořit určitý systém. Říkali jsme tomu nulová tolerance, kdy spolu spolupracovaly jednotlivé složky, městská policie, odbor sociálních věcí, další složky integrovaného záchranného systému a neziskové organizace. Myslím si, že se postupně dařilo Janov dát do pořádku. V tu dobu bylo nejtěžší přesvědčit Janováky, že chceme situaci zlepšit a že také pro ně bezpečnost a čistotu v Janově zajistíme. To se nám podařilo. Lidé začali věřit, že by Janov mohl být opět pěkným místem pro život. Bezpečnost se zásadně změnila, čistota také. Byla posílena policie městská i státní, vícekrát se vyvážely odpady a také se důsledně dbalo na čistotu uvnitř domů.

Jak se Janov podle vás za poslední čtyři roky změnil?

Jsem z toho smutný, zklamaný. Minulý měsíc jsem na výzvu občanů navštívil osadní výbor v Janově a úplně jsem se zhrozil názorů, které tam opět zaznívají od místních lidí. Zasedačka praskala ve švech, lidé stáli i na chodbě, zas mi to připomnělo dobu před lety, kdy Janovem cloumaly potíže. Přítomni byli také zástupci vedení města, z jejich strany ale zněly jen výmluvy. Vyslechl jsem si od lidí, že jsou v Janově nové chodníky, které nikam nevedou, zazděné prázdné domy, že se Janovem opět šíří krysy a po chodbách lezou červi, nepřizpůsobiví jsou sestěhováváni do jednoho místa, opět se rozmáhá migrace. Janov se začíná opět bezpečnostně potápět a současné vedení prostě situaci nezvládá. Nulovou toleranci, kterou od nás okopírovala mnohá města z celé republiky, od nás dostalo vedení města na stříbrném tácu. Celé čtyři roky ale promarnili, buď svojí neschopností, nebo leností. V celém kraji se projekt nulová tolerance, který vznikl v Litvínově, vyvíjí dál. Jen u nás byl zameten pod koberec.

Jak vnímáte jako zastupitel bezpečnost v Litvínově?

Litvínov rozhodně není bezpečnější, kriminalita se rozšiřuje do celého města, jak do centra, tak Bezručovy ulice, zámeckého parku, řeší se problémy na Koldomu. Tam z nepochopitelných důvodů vedení města zrušilo služebnu městské policie, kterou jsme vybudovali. Na jedné straně Koldům s poměrně velkou koncentrací obyvatel, kde byla zrušena služebna městské policie, na druhé straně města Janov se všemi svými problémy. Nulová tolerance vyhasla, vedení města rezignovalo. Navíc oslabila městská policie o několik strážníků a ještě v takto oslabeném stavu je poslali hlídat Horní Jiřetín.

Má město potřebné peníze na silnou a vybavenou městskou policii?

Samozřejmě, že má. Je to otázka volby priorit. Máme hezkou galerii, ale nemáme bezpečné ulice. Také každý z politiků preferuje jiné hodnoty. Já si stojím za bezpečností, pořádkem a čistotou, to je moje priorita. Také jsem navrhoval celé funkční období, aby byl posílen rozpočet městské policie. Řádově o desítky miliónů, za nás byl rozpočet zhruba 35 miliónů korun a nyní je 28 miliónů korun. Jestliže na bezpečnost peníze nedáte, tak ji nemáte. Paradoxně se pak vedení města alibisticky vymlouvá, že za to nemůžou, že město nic nemůže… Kdyby přibrali dalších 20 strážníků, posílili rozpočet, nehlídali Horní Jiřetín, starali se o to, co mají, tak Litvínov bude bezpečný.

Je nějaký legislativní způsob, jak se mohou města bránit rostoucímu počtu nepřizpůsobivých a spolu s tím narůstajícímu sociálnímu napětí?

Já si myslím, že ano, a že není ani třeba přijímat nějaké zásadní novely právních předpisů, že není třeba hledat nějaký všelék, který vyjde ve sbírce zákonů a teď najednou všechno bude hezčí, krásnější, čistější, takhle to není. Právní prostor je podle mého názoru dostatečný po všech novelách, které byly přijaty, a jen jde o to si to odpracovat. Prostě důsledně vyžadovat dodržování zákonů od všech, bez ohledu z jaké skupiny jsou. Nezavírat před problémy oči a neschovávat se za nějaké výmluvy. V současné době nepostrádám paragrafy, těch je dost. Postrádám lidi, kteří jsou ochotni do toho šlápnout.

Víte, jak se žije lidem v Litvínově dnes?

Vím to, dnes a denně se s nimi stýkám, mám zaměstnance, kolegy, přátelé, sportovce a vím, že se jim nežije příliš dobře. Je vyšší nezaměstnanost, méně zakázek pro podnikatele, a když je málo zakázek pro podnikatele, tak je také méně pracovních příležitostí pro zaměstnance. To je prostě spojená nádoba. A do toho ta složitá bezpečnostní situace s drogovou scénou v Litvínově, která se neustále rozšiřuje, takže sociální napětí, nezaměstnanost, strach o práci, málo zakázek, to vše vede k určitým jevům nespokojenosti. Dlouho jsem nepotkal nikoho, kdo by mi řekl, tady je to perfektní, tady se všechno rozvíjí, je to skvělé město. Naopak, stěžují si na půl roku rozkopané město pro cizí investici. Vedení města nebylo schopno ani zajistit, aby ty práce na sebe navazovaly, aby nevázl nástup řemesel, aby se tam pracovalo i o víkendu, večer, prostě aby to bylo hotové za tři měsíce a ne za půl roku.

Jaká je vaše představa ideálního Litvínova? Máte nějakou představu jako zastupitel?

Základ každého komunálního života je na prvním místě bezpečnost. Na té se šetřit nemá. Já říkám, za ideální město je bezpečné a čisté město. Ostatní věci už jsou nadstavba. Kdyby to bylo na mně, tak kriminálním živlům v Litvínově a Janově připravím peklo.