JUDr. Daniel Volák: Vystupuji z ODS

Daniel Volák, bývalý starosta Litvínova za ODS, vystoupil z řad členů Občanské demokratické strany. V nadcházejících komunálních volbách se bude ucházet o přízeň a hlasy voličů jako nezávislý kandidát na kandidátce Hnutí Otevřená radnice. Spolu s ním se na této kandidátce objeví i další bývalí členové ODS, kteří také v minulosti působili za občanské demokraty v Zastupitelstvu města Litvínova, mimo jiné i Helena Zemánková Týřová a Martina Opatrná.

„Ke dni 4. 8. 2014 po šestnácti letech vystupuji z řad členů Občanské demokratické strany a vzdávám se tedy i funkce předsedy celostátního smírčího výboru. Rozhodl jsem se v nadcházejících komunálních volbách kandidovat jako nezávislý kandidát na kandidátce Hnutí Otevřená radnice, kde cítím mnohem silnější názorovou shodu na směřování města a také výrazně vyšší aktivitu mnoha mých kolegů, kteří již odešli či nyní odcházejí z ODS se mnou společně pracovat na prosazování těchto vizí. Rozhodnutí považuji ve své politické i profesní kariéře za jedno z nejtěžších. V ODS jsem působil už od roku 1998 a programové ideály strany hájil od funkcí v komunální politice jako zastupitel a později starosta města Litvínov, přes post 1. náměstka ministra spravedlnosti až dosud. Hluboké a dlouhodobé názorové rozdíly v mé mateřské organizaci, především co se týká řešení kriminality, sociálního napětí a také výběru osob, které mají být tváří litvínovské ODS, ale nejsem schopen dále akceptovat. Cítím však velký závazek vůči těm, kteří mě zvolili zastupitelem právě pro pevné názory, které jsem v komunální politice vždy zastával a zastávám. Na mém pravicovém přesvědčení a snaze o důslednou ochranu práv a svobod jednotlivců se nic nemění. Proto se pokusím své vize prosadit tam, kde pro ně cítím nezbytnou podporu tak, abych voličům nenabízel jen záměry, ale s nimi i silný mandát k jejich naplnění,“ prohlásil ke změně politické příslušnosti a dalšímu působení na litvínovské politické scéně Daniel Volák.