Stop nárůstu kriminality

Litvínovsko trápí zejména vysoká nezaměstnanost a nepříznivá sociálně–ekonomická struktura obyvatelstva, což patří mezi nejvýznamnější kriminogenní faktory. Vzhledem ke snadné dostupnosti levného bydlením se do regionu přestěhovávají další ekonomicky slabí občané z různých koutů České republiky, což zapříčinilo to, že ostatní obyvatelé opouštějí nejen Litvínov, ale celý region Mostecka. Tito ekonomicky slabí občané jsou bez legálního zaměstnání a příjmu, práci nevyhledávají. Stačí jim, aby byli vedení na úřadu práce a pobírali nejrůznější dávky, čemuž jim právě nahrává vysoká nezaměstnanost.

S ekonomickou situací zdejších občanů tak souvisí nárůst kriminality a to zejména v oblasti drobné majetkové a hospodářské kriminality, jako jsou drobné krádeže a úvěry poskytnuté sociálně slabým na základě uvedených nepravdivých údajů. Za závažný problém vedle nárůstu drobných krádeží a trestné činnosti v oblasti drog považujeme trestnou činnost na seniorech, kdy odchodem mladých lidí z regionu dochází k tomu, že v lokalitách zůstávají tzv. starousedlíci, kteří již dosahují důchodového věku a stávají se snadným cílem pachatelů, kteří si je tipují již v obchodech, na poštách či přímo v bydlišti. Jedná se o snadné cíle pachatelů, kteří je přepadávají nejen na ulicích, na chodbách domů, ale i v jejich bytech.

Hnutí otevřená radnice Litvínov v čele se svým lídrem  JUDr. Danielem Volákem se prezentuje jako nové hnutí, jehož jedním z hlavních cílů je „pořádek a bezpečnost“ v našem městě. Už samotná osobnost našeho lídra je zárukou toho, že nejde o laciný volební slogan, ale skutečně o slib občanům, který je realizovatelný.