Životopis

volak

JUDr. Daniel Volák se narodil 6.9.1965 v Litvínově.

 

Po absolvování školní docházky na 3. Základní škole vystudoval Gymnázium T. G. Masaryka v Litvínově a posléze Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v oboru finančního práva pak získal titul doktora práv.

 

Od roku 1993 působil jako právní čekatel Krajského soudu v Ústí nad Labem se zařazením k Okresnímu soudu v Mostě a posléze jako advokátní koncipient.

 

Od roku 1996, kdy složil advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm výtečně, působil jako advokát.

 

Během praxe se specializoval na: správní právo a finanční právo, veřejné zakázky, stavební řízení a dále na problematiku krajů, obcí, orgánů veřejné správy, majetek státu i správní a volební soudnictví. V trestních věcech se specializoval zejm. na hospodářskou trestnou činnost.

 

Absolvoval více specializovaných kurzů například na financování projektů, právní a mezinárodní aspekty, právní vztahy k nemovitostem, smluvní právo, směnky, bytové právo, náhrada škody, autorské právo.

 

V letech 2001 až 2008 působil také v orgánech Ústeckého kraje, a to v legislativních a právních komisích či výborech, naposledy jako místopředseda legislativně právního výboru.

 

V roce 2006 byl zvolen zastupitelem města Litvínov.

 

V březnu 2009 byl zvolen starostou Litvínova.

 

V říjnu 2010 byl opětovně zvolen zastupitelem města Litvínova na období 2010–2014.

 

Působil jako 1. náměstek ministra spravedlnosti od dubna 2011 do února 2014, měl v působnosti sekci justiční a sekci vězeňskou. Je místopředsedou rady Justiční akademie v Kroměříži.

 

V březnu 2014 se vrátil k advokátní praxi. Je předsedou zkušební komise pro advokátní zkoušky a členem komise pro zkoušky souvisejících čekatelů soudů a právních čekatelů státních zastupitelství.

 

Členem ODS byl od roku 1998 do roku 2014. Byl opakovaně zvolen předsedou celostátního Smírčího výboru.

 

Hovoří anglicky a rusky, částečně německy.

 

Je ženatý a má dva syny.

 

Ve volném čase rád cestuje na motorce a v zimě lyžuje.